Čestitanje članova diplomatskog kora na izboru za predsednika Republike