?estitanje ?lanova diplomatskog kora na izboru za predsednika Republike