Prijem članova Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ: grupno fotografisanje