Povratak "Galebom" iz posete Velikoj Britaniji: sa ?lanovima delegacije i ?lanovima pratnje