Sve?ani prijem u Prezidijumu, povodom 61. ro?endana predsednika Tita