Delegacija osniva?kog kongresa Saveza kompozitora FNR Jugoslavije: grupna fotografija