Boravak u Rangunu, prilikom zvani?ne posete Burmi: u Gradskoj ku?i, prijem diplome po?asnog gra?anina grada Ranguna i pozdrav gra?anima