Poseta Karlovcu: zdravica na sve?anom ru?ku u Domu armije, sa predstavnicima narodne vlasti