Predaja ordena narodnog heroja Organizaciji saveza boraca Jugoslavije: grupna fotografija