Na paradi jedinica JNA na zemunskom aerodromu, u dru?tvu predsednika Nasera