Prijem u Domu armije u ?ast I Kongresa JSJ (Jedinstveni sindikati Jugoslavije)