Prijem u Domu armije u čast I Kongresa JSJ (Jedinstveni sindikati Jugoslavije)