Sve?ani ispra?aj poljske delegacije na zemunskom aerodromu: opro?taj sa jugoslovenskim funkcionerima