Prijem delegacije CK Narodne omladine Jugoslavije: grupno fotografisanje