Sa ?efovima jugoslovenskih diplomatskih misija posle savetovanja: grupna fotografija