Sa šefovima jugoslovenskih diplomatskih misija posle savetovanja: grupna fotografija