Do?ek u Beogradu, po povratku iz posete zemljama Azije i Afrike i Gr?koj: pozdravljanje sa ?lanovima SIV-a, pripadnicima diplomatskog kora i generalima JNA