Za vreme sednice Saveznog izvr?nog ve?a, na kojoj je predsednik Tito podneo izve?taj o putu u zemlje Azije i Afrike