Proslava ?etrdesetogodi?njice osnivanja KPJ: dolazak u salu, otvaranje sve?ane sednice i referati