Na IV Kongresu Saveza sindikata Jugoslavije: prilikom dolaska, pozdravnog govora i za vreme rada kongresa