Prijem Frenka Ne?a, pomo?nika ministra odbrane SAD