Prijem Frenklina Klarka, predsednika Ujedinjene luteranske crkve Amerike