Sa delegacijama Vojvodine, Kosova i Metohije i Beograda povodom 68. rođendana: grupna fotografija