Sa delegacijama Vojvodine, Kosova i Metohije i Beograda povodom 68. ro?endana