Na zajedni?koj sednici oba ve?a Savezne narodne skup?tine i prilikom podno?enja ekspozea o predlogu petogodi?njeg plana privrednog razvoja Jugoslavije 1961-1965.