Prijem generala Lon Nola, ministra odbrane Kambod?e: grupna fotografija