Predaja Ordena republike i Ordena junaka socijalističkog rada istaknutim rukovodiocima: grupna fotografija