Predaja Ordena republike i Ordena junaka socijalisti?kog rada istaknutim rukovodiocima: grupna fotografija