Prijem belgijskih socijalista, Maksa Bizea i drugih