Za vreme drugog dana rada ?etvrtog plenuma CK SKJ: odlazak iz Narodne skup?tine