Prijem Umara Baba Diara, ministra javnih poslova Republike Mali