Svečane izjave saveznih sekretara i državnih podsekretara: grupno fotografisanje