Sve?ane izjave saveznih sekretara i dr?avnih podsekretara: grupno fotografisanje