Na sve?anoj sednici Savezne skup?tine i Saveznog odbora SSRNJ-a, povodom 20-godi?njice AVNOJ-a