Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: susret sa generalnim sekretarom KP Italije, Palmirom Toljatijem, u U?i?koj 15