Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: dolazak u Kara?or?evo