Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na čelu: partija bilijara u Karađorđevu