Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: partija bilijara u Kara?or?evu