Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: na ve?eri i projekciji filma u Kara?or?evu