Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: kratak odmor i ru?ak u Kara?or?evu