Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: razgledanje ulovljene divlja?i posle ru?ka u Kara?or?evu