Poseta delegacije KP Italije, sa Palmirom Toljatijem na ?elu: pred ve?eru, u salonu vile u Kara?or?evu