Prijem Fahredina Kerim Gekaja, istanbulskog valije, i Kemala Keprilia, turskog ambasadora u Beogradu