Prijem akreditiva od pakistanskog ambasadora N.M.Š. Alikana