Prijem akreditiva od pakistanskog ambasadora N.M.?. Alikana