Svečana izjava članova Ustavnog suda Jugoslavije, sa predsednikom Blažom Jovanovićem na čelu: grupna fotografija