Na svečanoj akademiji, povodom stogodišnjice Vuka Stefanovića Karadžića, na Kolarčevom univerzitetu