Na Petom kongresu Saveza sindikata Jugoslavije: pred po?etak Kongresa