Upisivanje u knjigu ?alosti u ambasadi Bugarske, povodom smrti predsednika Prezidijuma Dimitra Ganeva