Prijem akreditiva od holandskog ambasadora Morica Vihevenoa