Prijem ?ila Moka, predstavnika Francuske u komisiji OUN za razoru?anje