Prijem Dejvida Morza, generalnog direktora Me?unarodne organizacije rada u ?enevi