Poseta Finskoj: predstavljanje ?efova diplomatskih misija i njihovih supruga predsedniku Titu i Jovanki Broz, u predsedni?koj palati