Prijem admirala Kesedija, komandanta Šeste američke flote