Povratak u Beograd iz posete Finskoj i SSSR-u: govor na Beogradskom aerodromu