Oproštajna poseta ambasadora Argentine Franciska Havijera Kanose