Poseta Poljskoj: dolazak u Osvjen?im u obilazak biv?eg nacisti?kog logora Au?vic